Útlevéligénylés:

Az eddigi szabályozásra vonatkozóan lényeges változás történt. Az Európai Tanács 2252/2004/EK rendelete (2004. december 13.) a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról ill. az Európai Bizottság erre vonatkozó határozatai alapján 2009. június 28.-tól Magyarországon bevezetésre került az elektronikus, biometrikus elemeket tartalmazó magyar útlevél (e-útlevél) új típusa. Ettől az időponttól kezdődően a magyar hatóságok csak a kérelmező elektronikus ujjlenyomatát is tartalmazó útlevelet állítanak ki.
A jelenleg használatban lévő, régebbi típusú útlevelek érvényességi idejük lejártáig érvényben maradnak és személyazonosításra, az állampolgárság igazolására, illetve utazásra továbbra is használhatók (kivéve azokat az országokat, amelyekben kifejezetten ujjnyomatot is tartalmazó biometrikus úti okmány szükséges a beutazáshoz).
A tiszteletbeli konzulátuson az ujjnyomatvételhez szükséges technikai feltételek még nem adottak, ebből adódóan magyar állampolgárok a stuttgarti tiszteletbeli konzulátuson még nem tudnak ujjnyomatot tartalmazó biometrikus útlevelet igényelni.
A 12 éven aluli gyermekek részére kiállított útlevél továbbra sem fog ujjlenyomatot tartalmazni, ezért ezek megigénylése nem ütközik akadályba.
Ha az ujjnyomat vételének technikai feltételei a külképviseleteken megvalósulnak, minden igénylőnek személyesen kell az új típusú útlevél iránti kérelmét benyújtania.